Home

Corona update 3 juni 2020 

OPVANG

- De voor- en naschoolse opvang zal vanaf nu in onze school zijn. We krijgen hiervoor hulp van de begeleidsters van  Familia.

- Je kind aanmelden : directie@debladwijzer.be of 089 38 26 44

- nog niet ingeschreven bij Familia, maak dan een afspraak met Sandra Garzon 089 38 02 34

 


Volgend schooljaar

Ouders die zich zorgen maken over het volgende schooljaar, wil ik een beetje geruststellen. Het volgende schooljaar zal zeker starten met een beginsituatie-analyse om te peilen naar de bereikte doelen. Leerstof die niet zo goed verankerd werd, kunnen we dan opnieuw aanbieden zodat alle leerlingen weer een goede start kunnen maken.


Ik ben heel erg trots op de gedrevenheid waarmee de kinderen, met de hulp van hun ouders, de moeilijke periode van pre-teachen doormaakten. Dit draagt er zeker toe bij dat de leerlingen volgend schooljaar de draad weer snel kunnen oppikken.


Nico Nys

Directeur

Tips van het Bladwijzer team

Voor onze kleuters

 lager onderwijs

Copyright Jent