Afwezigheden

Afwezigheden

Wegens ziekte in het Lager Onderwijs


  • Meld de afwezigheid van je zoon of dochter telefonisch voor de start van de school 089 38 26 44
  • Een briefje van de ouders voor. 

                   - niet meer dan 3 opeenvolgende dagen

                   - dit mag maximum 4 keer per jaar

                   - gebruik de briefjes uit de agenda


  • Een doktersbriefje

                   - bij een afwezigheid vanaf 4 dagen.

                   - na 4 briefjes van de ouders


Wegens ziekte in het Kleuter Onderwijs

- Vanaf dit schooljaar zijn alle kinderen vanaf de dag dat ze 5 jaar worden schoolplichtig.

- Je hebt geen bewijs nodig. We waarderen het als je de school verwittigt 089 38 26 44


Andere afwezigheden.

-Neem even contact met de klasleerkracht, het secretariaat of de directie. Zij zullen u uitleggen welke documten nodig zijn.


OPGELET

- Indien kinderen in het lager onderwijs meer dan 4 halve dagen ongewettigd afwezig zijn is de school verplicht om dit te melden aan het CLB.

- Alle kleuters vanaf 5 jaar zijn schoolplichtig.

- Bij kleuters is het wettigen van de afwezigheid niet verplicht. Wel dienen ze voldoende dagen aanwezig te zijn om toegelaten te worden in het lager onderwijs.